Raporty Spółek ESPI/EBI

Odpowiedzi na pytania nr 2,3 i 4 zadane na NWZA Calesco S.A. w dniu 29.06.2018 r. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

02-07-2018 15:34:09 | Bieżący | ESPI | 15/2018
oRB-W_ASO: Odpowiedzi na pytania nr 2,3 i 4 zadane na NWZA Calesco S.A. w dniu 29.06.2018 r.

PAP
Data: 2018-07-02

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Zalacznik_do_raportu_ESPI_15-2018_z_dnia_02.07.2018_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 15 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-07-02
  Skrócona nazwa emitenta
  CALESCO S.A.
  Temat
  Odpowiedzi na pytania nr 2,3 i 4 zadane na NWZA Calesco S.A. w dniu 29.06.2018 r.
  Podstawa prawna
  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
  Treść raportu:
  W nawiązaniu do Raportu Bieżącego ESPI nr 14 /2018 z dnia 29.06 2018 r. Zarząd Calesco S.A.
  _ Emitent_ podaje do publicznej wiadomości treści odpowiedzi na pytania nr 2,nr 3 i nr 4 zadane na NWZA Calesco S.A. ,które odbyło się w dniu 29.06.2018 r. Jednocześnie Zarząd Calesco S.A. informuje ,że wszystkie pozostałe treści zadanych pytań i udzielonych odpowiedzi podczas NWZA Calesco S.A . są dostępne w załączniku do raportu bieżącego _Emitenta_ ESPI nr 14/2018 r z dnia 29.06.2018 r.

  Pełna treść odpowiedzi na pytania nr 2,3 i 4 stanowi załącznik do niniejszego raportu.
  Załączniki
  Plik Opis
  Zalacznik_do_raportu_ESPI_15-2018_z_dnia_02.07.2018_r..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CALESCO S.A.
  Tytul Odpowiedzi na pytania nr 2,3 i 4 zadane na NWZA Calesco S.A. w dniu 29.06.2018 r.
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 70-850
  Miasto Szczecin
  Ulica Tczewska
  Nr 32
  Tel. (91) 469 08 75
  Fax (91) 471 21 15
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2018-07-02
  Rok biezacy 2018
  Numer 15
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.