Raporty Spółek ESPI/EBI

Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

05-07-2018 15:23:47 | Bieżący | ESPI | 17/2018
oRB_ASO: Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.

PAP
Data: 2018-07-05

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2018
Data sporządzenia: 2018-07-05
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Calesco SA [Emitent, Spółka] z siedzibą w Szczecinie informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 5 lipca 2018 r.,
w celu wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zniesienia dematerializacji akcji Spółki, złożył w Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o udzielenie przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na przywrócenie akcjom Emitenta formy dokumentu _zniesienie dematerializacji akcji_.

Podstawa prawna: art .17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Złożenie wniosku do KNF o udzielenie zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-07-05
Rok biezacy 2018
Numer 17
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.