Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

13-07-2018 14:37:44 | Bieżący | EBI | 14/2018
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 oraz 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie w czwartek, 9 sierpnia 2018 r. o godzinie 14:00 we Wrocławiu, w Kancelarii Notarialnej notariusza Artura Ganicza, ul. Buforowa 115, 52-131 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

APA_Wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA

Projekty uchwał NWZA