Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za II kwartał 2018 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

25-07-2018 04:58:59 | Kwartalny | EBI | 13/2018
Zarząd Forever Entertainment S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za II kwartał 2018 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

RO-2Q2018