Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A. GREMPCO S.A. (PLGRMPC00016)

28-07-2018 18:18:29 | Bieżący | ESPI | 4/2018
oRB-W_ASO: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.

PAP
Data: 2018-07-28

Firma: GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 3 załączniki
 • Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_GREMPCO_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Projekty_uchwal_na_NWZA_GREMPCO_SA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY
 • Wzor_formularza_pelnomocnictwa.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 4 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-07-28
  Skrócona nazwa emitenta
  GREMPCO S.A.
  Temat
  Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
  Podstawa prawna
  Inne uregulowania
  Treść raportu:
  Zarząd Spółki GREMPCO S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2018 r. godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Łozienicy przy ul. Prostej 2A.

  W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
  Załączniki
  Plik Opis
  Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZA_GREMPCO_SA.pdf
  Projekty_uchwal_na_NWZA_GREMPCO_SA.pdf
  Wzor_formularza_pelnomocnictwa.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  GREMPCO S.A. Usługi inne _uin_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  72-100 Łozienica
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Prosta 2A
  _ulica_ _numer_
  +48 _91_ 432 35 00 +48 _91_ 432 35 36
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  856-182-73-62 320833399
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-07-28 Roman Jędrzejewski Prezes Zarządu Roman Jędrzejewski


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta GREMPCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta GREMPCO S.A.
  Tytul Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GREMPCO S.A.
  Sektor Usługi inne (uin)
  Kod 72-100
  Miasto Łozienica
  Ulica Prosta
  Nr 2A
  Tel. +48 (91) 432 35 00
  Fax +48 (91) 432 35 36
  e-mail
  NIP 856-182-73-62
  REGON 320833399
  Data sporzadzenia 2018-07-28
  Rok biezacy 2018
  Numer 4
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.