Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie NWZA Calesco S.A. w sprawie powołania RN . Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

06-08-2018 13:04:49 | Bieżący | EBI | 15/2018
Zarząd CALESCO S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 04 września 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie ( 70-850) przy ul. Tczewskiej 32 , w siedzibie Spółki Calesco S.A. W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA na dzień 04.09.2018 r.

Projekty uchwał na NWZA Calesco S.A. w dniu 04.09.2018 r.

Wzór formularza pełnomocnictwa na NWZA w dniu 04.09.2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA w dniu 04.09.2018 r.