Raporty Spółek ESPI/EBI

Powołanie Członków Rady Nadzorczej na podstawie uprawnień osobistych akcjonariuszy założycieli APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

10-08-2018 18:02:05 | Bieżący | EBI | 19/2018
Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 9 sierpnia 2018 r. Pan Andrzej Lis złożył wobec Zarządu Emitenta oświadczenie o skorzystaniu z uprawnienia osobistego wskazanego w § 16 ust. 3 lit. b) Statutu Emitenta i powołaniu Pana Macieja Górskiego na funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Następnie, w dniu 10 sierpnia 2018 r. w godzinach porannych Pan Piotr Leszczyński złożył wobec Zarządu Emitenta oświadczeznie o skorzystaniu z przysługującego mu uprawnienia osobistego określonego w § 16 ust. 3 lit. c) Statutu Emitenta i powołaniu Członka Rady Nadzorczej Emitenta w osobie Piotra Leszczyńskiego.

W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta przekazuje formularz osobowy Pana Macieja Górskiego oraz Pana Piotra Leszczyńskiego.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

APA_ formularz osobowy_PL

APA_formularz osobowy_MG