Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za okres II kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

14-08-2018 15:44:22 | Kwartalny | EBI | 13/2018
Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  • Mateusz Kierepka - Prezes Zarządu
  • Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

MedApp raport okresowy za II kwartał 2018