Raporty Spółek ESPI/EBI

Rejestracja zmian w Statucie Spółki. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

23-08-2018 11:09:27 | Bieżący | EBI | 25/2018
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 29.06.2018 r. Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, że w dniu 22 sierpnia 2018 roku powziął informację o zarejestrowaniu w dniu 21 sierpnia 2018 r. zmiany Statutu Spółki (w tym w zakresie kapitału docelowego) przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Emitent przekazuje w załączeniu aktualny tekst jednolity Statutu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

Statut_T2P