Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA w dniu 04.09.2018 r. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

04-09-2018 19:02:25 | Bieżący | EBI | 17/2018
Zarząd Calesco S.A. ( Emitent ) przekazuje wykaz Akcjonariuszy obecnych na NWZA Emitenta w dniu 04.09.2018 roku , posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła 2 680 918
Ogólna liczba głosów 3 973 471


Akcjonariusz : Maciej Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 938 965
Udział w liczbie głosów na NWZA – 35,02%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,00 %

Akcjonariusz : Maria Majewska _ reprezentowana przez pełnomocnika Monikę Majewską _
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA- 937 500
Udział w liczbie głosów na NWZA – 34,97 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 22,95 %

Akcjonariusz : Krzysztof Dokowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 804 451
Udział w liczbie głosów na NWZA – 30,01 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 19,90 %
Podstawa prawna:
Art . 70 pkt . 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% oraz paragraf 4 ust.2 pkt 7 Załącznika nr 3 do regulaminu

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu