Raporty Spółek ESPI/EBI

Treści uchwał podjętych na NWZA w dniu 04.09.2018 r. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

04-09-2018 19:36:11 | Bieżący | EBI | 18/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Calesco S.A., które odbyło się dnia 04 września 2018 r. w siedzibie Spółki w Szczecinie przy ul. Tczewskiej 32.
Jednocześnie informuje, że podczas Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.


Pełna treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

Uchwały podjęte na NWZA w dniu 04.09.2018 r