Raporty Spółek ESPI/EBI

Rada Nadzorcza Calesco S.A. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

04-09-2018 21:49:33 | Bieżący | EBI | 19/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbyło się w dniu 04 września 2018 roku, powołało w skład Rady Nadzorczej Panią Janinę Dokowską , panią Renatę Krzyżanowską i panią Joannę Marię Dokowską oraz panów Marcina Majewskiego i Michała Gryczkę .

Emitent przekazuje w załączeniu życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej wraz z przewidzianymi regulaminem ASO oświadczeniami.

Podstawa Prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

Rada Nadzorcza - Janina Dokowska

Rada Nadzorcza - Renata Krzyżanowska

Rada Nadzorcza - Joanna Maria Dokowska

Rada Nadzorcza - Marcin Majewski

Rada Nadzorcza - Michał Gryczka