Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki APANET S.A. (PLAPANT00017)

07-09-2018 22:08:45 | Bieżący | ESPI | 27/2018
oRB-W_ASO: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

PAP
Data: 2018-09-07

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APA_AL_zawiadomienie_2018_09_07__1_.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 27 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-09-07
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_ informuje, iż dnia 7 września 2018 r. do Spółki wpłynęło od Pana Andrzeja Lisa powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_, o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.

  Treść powiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

  W związku z informacjami zawartymi w powiadomieniu Pana Andrzeja Lisa jakoby pełnił on funkcję Prezesa Zarządu Emitenta i Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta – Apanet Green System sp. z o.o. Zarząd Emitenta informuje, że postępowanie przed Sądem rejestrowym KRS z wniosku Pana Andrzeja Lisa o ujawnienie jego danych jako Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta zostało zawieszone do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy skargi _m. in. Emitenta_ na postanowienie z dnia 6 września 2017 r. o ujawnieniu zmian umowy spółki _z dnia 10 sierpnia 2017 r._. oraz zmiany w składzie wspólników spółki _z dnia 9 sierpnia 2017 r._ _raport ESPI nr 17/2018 z dnia 28.06.2018 r._. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że okoliczność powołania Pana Andrzeja Lisa do Zarządu Emitenta, co miało nastąpić w dniu 27 sierpnia 2018 r., jest kwestionowana przez Zarząd Emitenta oraz część Członków Rady Nadzorczej Emitenta – postępowanie w tej sprawie prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu _raport ESPI nr 26/2017 z dnia 28.08.2018 r._.
  Załączniki
  Plik Opis
  APA_AL_zawiadomienie_2018_09_07__1_.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4/11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2018-09-07 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4/11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail kontakt@apanetsa.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2018-09-07
  Rok biezacy 2018
  Numer 27
  adres www www.apanetsa.pl/pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.