Raporty Spółek ESPI/EBI

Zażalenie na postanowienie Sądu. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

14-09-2018 14:26:11 | Bieżący | EBI | 21/2018
W odniesieniu do RB EBI 20/2018 r. z dnia 7.09.2018 Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie („Emitent”) informuje, że w dniu 13 września 2018 roku złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy z dnia 4 września 2018 r w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu