Raporty Spółek ESPI/EBI

Zażalenie na postanowienie Sądu. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

14-09-2018 14:44:48 | Bieżący | ESPI | 23/2018
oRB_ASO: Zażalenie na postanowienie Sądu.

PAP
Data: 2018-09-14

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-14
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Zażalenie na postanowienie Sądu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W odniesieniu do RB ESPI 22/2018 r. z dnia 7.09.2018 Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 13 września 2018 roku złożył zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie Wydział VIII Gospodarczy wydane w dniu 4 września 2018 r w sprawie o udzielenie zabezpieczenia.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Zażalenie na postanowienie Sądu.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-09-14
Rok biezacy 2018
Numer 23
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.