Raporty Spółek ESPI/EBI

Doręczenie pozwu. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

27-09-2018 14:57:22 | Bieżący | EBI | 22/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie ("Emitent") informuje, że w dniu 26.09. 2018 roku otrzymał pozew o:
1. stwierdzenie nieważności , ewentualnie uchylenie uchwały nr 4 NWZA Calesco S.A. w Szczecinie podjętej 29 czerwca 2018 roku w sprawie przywrócenia akcjom serii : B,C i D formy dokumentu.
2 . ustalenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej Uchwały na czas trwania postępowania , w szczególności
poprzez wstrzymania zgody na zniesienie dematerializacji akcji Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego,,
3. zwrot kosztów postępowania ,w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Emitent stoi na stanowisku, że roszczenie akcjonariusza jest bezzasadne.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu