Raporty Spółek ESPI/EBI

Doręczenie pozwu. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

27-09-2018 15:09:50 | Bieżący | ESPI | 24/2018
oRB_ASO: Doręczenie pozwu.

PAP
Data: 2018-09-27

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 24 / 2018
Data sporządzenia: 2018-09-27
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Doręczenie pozwu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie _"Emitent"_ informuje, że w dniu 26.09. 2018 roku otrzymał pozew o:

1. stwierdzenie nieważności , ewentualnie uchylenie uchwały nr 4 NWZA Calesco S.A. w Szczecinie podjętej 29 czerwca 2018 roku w sprawie przywrócenia akcjom serii : B,C i D formy dokumentu.

2 . ustalenie zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonania zaskarżonej Uchwały na czas trwania postępowania , w szczególności
poprzez wstrzymania zgody na zniesienie dematerializacji akcji Spółki przez Komisję Nadzoru Finansowego,

3. zwrot kosztów postępowania ,w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Emitent stoi na stanowisku, że roszczenie akcjonariusza jest bezzasadne.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Doręczenie pozwu.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-09-27
Rok biezacy 2018
Numer 24
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.