Raporty Spółek ESPI/EBI

Zwołanie NWZA Calesco S.A. w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

23-10-2018 13:59:45 | Bieżący | EBI | 25/2018
W nawiązaniu do raportu ESPI nr 26/2018 z dnia 01.10.2018 r . Zarząd CALESCO S.A. ( Spółka) informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 21 listopada 2018 roku, na godzinę 13:00, w Szczecinie
( 70-850) przy ul. Tczewskiej 32 , w siedzibie Spółki Calesco S.A. w sprawie zmiany składu Rady Nadzorczej.
W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, projekty uchwał , wzór formularza do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika oraz informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce CALESCO S.A. Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 1 i 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZA Calesco S.A. na dzień 21.11.2018 r.

Projekty uchwał na NWZA Calesco S.A. w dniu 21.11.2018 r.

Wzór formularza pełnomocnictwa na NWZA Calesco S.A. w dniu 21.11.2018 r.

Informacja o ogólnej liczbie akcji na NWZA Calesco S.A. w dniu 21.11.2018 r.