Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana daty publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2018 r. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

30-10-2018 13:34:37 | Bieżący | EBI | 26/2018
W związku z planowanym ustanowieniem dnia 12 listopada 2018 r. dniem wolnym od pracy, który to dzień zbiegł się z datą publikacji Raportu Okresowego spółki Calesco S.A. za III kwartał 2018 r .Zarząd Calesco S.A. ( Emitent) podjął decyzję o zmianie harmonogramu publikacji raportów okresowych, który został opublikowany raportem bieżącym EBI 1/2018 w dniu 22 01.2018 r., w zakresie daty publikacji raportu okresowego Calesco S.A. za III kwartał 2018 r .

Data publikacji Raportu Okresowego za III kwartał 2018 r . z dnia 12 listopad 2018 r zostaje zmieniona na dzień 7 listopada 2018 r.


Podstawa prawna: §6 ust.14.1 i §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu