Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za III kwartał 2018 r. Termo2Power S.A. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

14-11-2018 16:54:24 | Kwartalny | EBI | 26/2018
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2018 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

T2P_RO_3Q2018