Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

14-11-2018 18:21:39 | Kwartalny | EBI | 13/2018
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za III kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GREMPCO SA IIIQ 2018