Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadajacych conajmiej 5% głosów na NWZA w dniu 21.11.2018 r. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

21-11-2018 15:46:07 | Bieżący | EBI | 28/2018
Zarząd Calesco S.A. ( Emitent ) przekazuje wykaz Akcjonariuszy obecnych na NWZA Emitenta w dniu 21.11.2018 roku , posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła 3 405 916
Ogólna liczba głosów 3 973 471

Akcjonariusz : Jacek Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 725 000
Udział w liczbie głosów na NWZA – 21,29%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 18,25 %

Akcjonariusz : Maciej Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 938 965
Udział w liczbie głosów na NWZA – 27,57%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,63 %

Akcjonariusz : Maria Majewska _ reprezentowana przez pełnomocnika Monikę Majewską _
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA- 937 500
Udział w liczbie głosów na NWZA – 27,53 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,59 %

Akcjonariusz : Krzysztof Dokowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 804 451
Udział w liczbie głosów na NWZA – 23,62 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,25 %
Podstawa prawna:
Art . 70 pkt . 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% oraz paragraf 4 ust.2 pkt 7 Załącznika nr 3 do regulaminu

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu