Raporty Spółek ESPI/EBI

Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA w dniu 21.11.2018 r. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

21-11-2018 15:54:49 | Bieżący | ESPI | 31/2018
oRB_ASO: Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA w dniu 21.11.2018 r.

PAP
Data: 2018-11-21

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2018
Data sporządzenia: 2018-11-21
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA w dniu 21.11.2018 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. _ Emitent _ przekazuje wykaz Akcjonariuszy obecnych na NWZA Emitenta w dniu 21.11.2018 roku , posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu.

Ogólna liczba głosów na przedmiotowym NWZA wyniosła 3 405 916
Ogólna liczba głosów 3 973 471

Akcjonariusz : Jacek Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 725 000
Udział w liczbie głosów na NWZA – 21,29%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 18,25 %

Akcjonariusz : Maciej Gryczka
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 938 965
Udział w liczbie głosów na NWZA – 27,57%
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,63 %

Akcjonariusz : Maria Majewska _ reprezentowana przez pełnomocnika Monikę Majewską _
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA- 937 500
Udział w liczbie głosów na NWZA – 27,53 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 23,59 %

Akcjonariusz : Krzysztof Dokowski
Liczba głosów z posiadanych akcji na NWZA – 804 451
Udział w liczbie głosów na NWZA – 23,62 %
Udział w ogólnej liczbie głosów – 20,25 %
Podstawa prawna:
Art . 70 pkt . 3 ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5% oraz paragraf 4 ust.2 pkt 7 Załącznika nr 3 do regulaminu

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Wykaz Akcjonariuszy posiadających conajmniej 5% głosów na NWZA w dniu 21.11.2018 r.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-11-21
Rok biezacy 2018
Numer 31
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.