Raporty Spółek ESPI/EBI

Treści podjętych uchwał na NWZA w dniu 21.11.2018 r. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

21-11-2018 16:23:05 | Bieżący | ESPI | 32/2018
oRB-W_ASO: Treści podjętych uchwał na NWZA w dniu 21.11.2018 r.

PAP
Data: 2018-11-21

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • Tresci_uchwal_podjetych_na_NWZA_w_dniu_21.11.2018_r..pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 32 / 2018
  Data sporządzenia: 2018-11-21
  Skrócona nazwa emitenta
  CALESCO S.A.
  Temat
  Treści podjętych uchwał na NWZA w dniu 21.11.2018 r.
  Podstawa prawna
  Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
  Treść raportu:
  Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie przekazuje do publicznej wiadomości treści uchwał podjętych przez NWZA w dniu 21.11.2018 r.
  Jednocześnie informujemy ,że poczas WZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ,jak też nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.
  Załączniki
  Plik Opis
  Tresci_uchwal_podjetych_na_NWZA_w_dniu_21.11.2018_r..pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta CALESCO S.A.
  Tytul Treści podjętych uchwał na NWZA w dniu 21.11.2018 r.
  Sektor Przemysł inne (pin)
  Kod 70-850
  Miasto Szczecin
  Ulica Tczewska
  Nr 32
  Tel. (91) 469 08 75
  Fax (91) 471 21 15
  e-mail
  NIP
  REGON
  Data sporzadzenia 2018-11-21
  Rok biezacy 2018
  Numer 32
  adres www
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.