Raporty Spółek ESPI/EBI

Rada Nadzorcza. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

21-11-2018 18:57:49 | Bieżący | EBI | 30/2018
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (NWZA), które odbyło się w dniu 21 listopada 2018 roku, powołało w skład rady nadzorczej pana Macieja Gryczkę.

Emitent przekazuje w załączeniu życiorys zawodowy nowego członka Rady Nadzorczej wraz z przewidzianymi regulaminem ASO oświadczeniami.

Podstawa Prawna:

§3 ust.1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect” oraz § 10 pkt 20 Załącznika nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu


Załączniki:

Rada Nadzorcza - Maciej Gryczka