Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego spółki Calesco S.A. za rok 2018 . Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

12-12-2018 15:48:32 | Bieżący | EBI | 31/2018
Zarząd Spółki Calesco S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 12 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą jest Kancelarią Biegłego Rewidenta Lucyna Braun-Karp z siedzibą w Szczecinie, wpisana pod nr 3553 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 11, Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu