Raporty Spółek ESPI/EBI

Podpisanie umowy o przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego spółki Calesco S.A. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

17-12-2018 15:52:53 | Bieżący | EBI | 32/2018
Zarząd Calesco S.A. informuje, że działając na podstawie uchwały nr 3 Rady Nadzorczej Calesco S.A. z dnia 12.12.2018 r. ( RB31/2018 nr z dnia 12.12.2018 r ) , w dniu dzisiejszym podpisał umowę na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok 2018 z Kancelarią Biegłego Rewidenta Lucyna Braun-Karp z siedzibą w Szczecinie. Podmiot jest wpisany pod nr 3553 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1. pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu