Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja do RB nr 16/2018 z dnia 05.07.2018 CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

21-12-2018 13:13:55 | Bieżący | ESPI | 36/2018
oRB_ASO: Istotna informacja do RB nr 16/2018 z dnia 05.07.2018

PAP
Data: 2018-12-21

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2018
Data sporządzenia: 2018-12-21
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Istotna informacja do RB nr 16/2018 z dnia 05.07.2018
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. Spółka informuje , że w związku z przyśpieszeniem wykonania prac na inwestycji opisanej w raporcie ESPI 16/2018 z dnia 05.07.2018 r., jedna trzecia wartości inwestycji będzie fakturowana w grudniu 2018 roku.

W opinii Zarządu Spółki przyśpieszenie realizacja przedmiotowej inwestycji wpłynie w sposób pozytywny na wartość przychodów i wynik finansowy spółki w IV kwartale 2018 r.Podstawa prawna:
Art. 17 ust . 1MAR - informacje poufne17 ust . 1MAR - informacje poufne

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Istotna informacja do RB nr 16/2018 z dnia 05.07.2018
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2018-12-21
Rok biezacy 2018
Numer 36
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2018 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.