Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

04-01-2019 15:11:01 | Bieżący | EBI | 1/2019
Zarząd Calesco S.A. z siedzibą w Szczecinie podaje do wiadomości harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

Przekazywanie raportów będzie odbywało się w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. - 14 lutego 2019 r.,
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. - 14 maja 2019 r.,
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. - 8 sierpnia 2019 r.,
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. - 8 listopada 2019 r.,
- raport okresowy roczny za 2018 r.- 23 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu