Raporty Spółek ESPI/EBI

Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki. TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

04-01-2019 16:36:21 | Bieżący | ESPI | 1/2019
oRB-W_ASO: Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki.

PAP
Data: 2019-01-04

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • POWIADOMIENIA.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 1 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-01-04
  Skrócona nazwa emitenta
  TERMO2POWER S.A.
  Temat
  Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki.
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd Termo2Power Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_ informuje, iż w dniu 03 stycznia 2019 r. do Spółki wpłynęło:

  1/ Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR_ o transakcjach instrumentami finansowymi Spółki sporządzone przez Pana Marcina Pawła Wołowicza – Członka Rady Nadzorczej Spółki Termo2Power S.A.
  2/ Od STICHTING GA VOOR GROEN, osoby prawnej z siedzibą w Amersfoort na terytorium Holandii – podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.
  3/ Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. sporządzone przez Panią Agnieszkę Sieradzką - Brouwer _żonę Pana Jacoba Brouwera_, osobę blisko związaną z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jacobem Brouwerem.
  4/ Zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR o nabyciu akcji Spółki Termo2Power S.A. sporządzone przez Pana Jacoba Brouwera – Prezesa Zarządu Spółki .
  5/ Od Green-Nanotech Ventures Sp. z o. o., osoby prawnej z siedzibą w Warszawie – podmiotu blisko związanego z osobą pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze – p. Jaap Brouwer, zawiadomienie w trybie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku MAR.

  Transakcje dotyczą nabycia Akcji Serii B Spółki w trybie oferty prywatnej. Transakcje są związana z raportem Spółki EBI 27/2018 z 18 grudnia 2018 r.

  Treść otrzymanych przez Spółkę powiadomień przekazuję w załączeniu.
  Załączniki
  Plik Opis
  POWIADOMIENIA.pdf Powiadomienie Członka Zarządu o transakcji.

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  _pełna nazwa emitenta_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  _ulica_ _numer_
  _telefon_ _fax_
  _e-mail_ _www_
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-01-04 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
  Tytul Zawiadomienie o transakcjach nabycia akcji Spółki.
  Sektor Eco-energia
  Kod 00-844
  Miasto Warszawa
  Ulica Grzybowska
  Nr 87
  Tel. +48 514 943 360
  Fax
  e-mail info@termo2power.com
  NIP 5272749594
  REGON 362222444
  Data sporzadzenia 2019-01-04
  Rok biezacy 2019
  Numer 1
  adres www www.termo2power.com
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.