Raporty Spółek ESPI/EBI

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

10-01-2019 12:23:06 | Bieżący | EBI | 1/2019
Zarząd Spółki Termo2Power S.A. prezentuje harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 r. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14 lutego 2019 r.
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15 maja 2019 r.
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14 sierpnia 2019 r.
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14 listopada 2019 r.
- raport okresowy roczny za 2018 r. – 31 maja 2019 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego, na zasadach określonych w §6 ust. 14.2. Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Podstawa prawna: §6 ust.14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu