Raporty Spółek ESPI/EBI

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

29-01-2019 12:27:26 | Bieżący | EBI | 1/2019

Zarząd GREMPCO S.A. z siedzibą w Łozienicy określa niniejszym harmonogram publikowania raportów okresowych w roku 2019.

Raporty okresowe w roku 2019 będą publikowane w następujących terminach:
- raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2018 r. – 14.02.2019 r.;
- raport okresowy kwartalny za I kwartał 2019 r. – 15.05.2019 r.;
- raport okresowy kwartalny za II kwartał 2019 r. – 14.08.2019 r.;
- raport okresowy kwartalny za III kwartał 2019 r. – 14.11.2019 r.;

Raport roczny jednostkowy za 2018 rok: 31.05.2019 r.

Wszelkie ewentualne zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.


Podstawa prawna:

§6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu