Raporty Spółek ESPI/EBI

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za IV kwartał 2018 r. APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

06-02-2019 18:39:40 | Bieżący | EBI | 3/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 lutego 2019 r. podjął decyzję o zmianie terminu publikacji raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2018 r.

Zgodnie z raportem bieżącym EBI nr 1/2019 z dnia 30 stycznia 2019 r. zawierającym zadeklarowany przez Emitenta harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r., pierwotny termin publikacji ww. raportu przypadać miał na dzień 8 lutego 2019 r.

W wyniku zmiany, nowy termin publikacji raportu okresowego Spółki za IV kwartał 2018 r. zostaje ustalony na dzień 11 lutego 2019 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"


  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu