Raporty Spółek ESPI/EBI

Wybór Biegłego Rewidenta. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

12-02-2019 09:40:27 | Bieżący | EBI | 3/2019
Zarząd Forever Entertainment S.A., informuje, iż w dniu 11 lutego 2019 roku Spółka otrzymała informację, że Rada Nadzorcza Forever Entertainment S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018 i 2019.

Wybranym biegłym rewidentem jest firma: Gdańska Grupa Audytorów Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Podstawa prawna:§ 3 ust. 1 pkt 11) Załącznika nr 3 do do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu