Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

13-02-2019 15:21:30 | Bieżący | ESPI | 1/2019
oRB_ASO: Postanowienie Sądu Apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia.

PAP
Data: 2019-02-13

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-13
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Postanowienie Sądu Apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W odniesieniu do RB ESPI 22/2018 z dnia 07.09.2018 r i RB ESPI 23/2018 z dnia 14.09.2018 r.
Zarząd Calesco S.A. informuje ,że do siedziby firmy wpłynęło Postanowienie z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zmieniające zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 04.09.2018 w przedmiocie zabezpieczenia , w ten sposób ,że wniosek został oddalony .
Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługują od niego dalsze środki zaskarżenia.

Emitent informuje ,że podziela stanowisko Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Postanowienie Sądu Apelacyjnego w zakresie zabezpieczenia.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2019-02-13
Rok biezacy 2019
Numer 1
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.