Raporty Spółek ESPI/EBI

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie w sprawie zabezpieczenia. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

13-02-2019 15:29:50 | Bieżący | EBI | 2/2019
W odniesieniu do RB EBI 20/2018 z dnia 07.09.2018 r i RB EBI 21/2018 z dnia 14.09.2018 r.Zarząd Calesco S.A. informuje ,że do siedziby firmy wpłynęło Postanowienie z Sądu Apelacyjnego w Szczecinie zmieniające zaskarżone postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 04.09.2018 w przedmiocie zabezpieczenia , w ten sposób ,że wniosek został oddalony . Orzeczenie jest ostateczne i nie przysługują od niego dalsze środki zaskarżenia.
Emitent informuje ,że podziela stanowisko Sądu Apelacyjnego w Szczecinie.


Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu.