Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport okresowy za okres IV kwartał 2018 MEDAPP S.A. MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

14-02-2019 15:18:54 | Kwartalny | EBI | 2/2019
Zarząd MedApp S.A. przekazuje w załączeniu do publicznej wiadomości treść raportu okresowego obejmującego wyniki za IV kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:
5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

  • Mateusz Kierepka - Prezes Zarzącu
  • Tomasz Kuciel - Wiceprezes Zarządu


Załączniki:

MedApp raport okresowy za IV kwartał 2018