Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku GREMPCO S.A. Grempco Spółka Akcyjna (PLGRMPC00016)

14-02-2019 18:18:04 | Kwartalny | EBI | 2/2019
Zarząd Spółki GREMPCO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2018 roku.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


  • Roman Jędrzejewski - Prezes Zarządu


Załączniki:

GREMPCO SA IVQ 2018