Raporty Spółek ESPI/EBI

Termo2Power SA wprowadza do asortymentu nową grupę produktów "Mikroturbiny gazowe". TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

22-02-2019 14:55:49 | Bieżący | ESPI | 6/2019
oRB_ASO: Termo2Power SA wprowadza do asortymentu nową grupę produktów "Mikroturbiny gazowe".

PAP
Data: 2019-02-22

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-22
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Termo2Power SA wprowadza do asortymentu nową grupę produktów "Mikroturbiny gazowe".
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Analizy, których dokonał zespół Emitenta, skupiające się na potrzebach klientów zainteresowanych rozwiązaniami odzysku ciepła odpadowego wykazały, że istnieje również duże zapotrzebowanie na wysokosprawną kogenerację.

Obecnie firmy chcą być mniej zależne od zmian cen i dostaw na rynku energii elektrycznej i oczekują dostaw całodobowych _w systemie 24/7_ energii elektrycznej i ciepła technologicznego.

Rozwiązaniem klasycznym dla kogeneracji jest zastosowanie silników tłokowo-spalinowych, które mają wysokie koszty utrzymania i przestoje ze względu na przerwy serwisowe, co 1500 godzin.

Dodatkowo silniki te wymagają obiegu chłodzącego, który generuje opcję niskotemperaturowej kogeneracji max. ok. 90 C.

Jednak w wielu gałęziach przemysłu potrzebne jest ciepło procesowe o wysokiej temperaturze ok. 550 C i nie ma zapotrzebowania na niskotemperaturową kogenerację.

Ze względu na powyższe Zarząd Termo2Power S.A. zdecydował o zakupie "Mikroturbin gazowych" od renomowanych producentów _którzy nie są jeszcze reprezentowani w Polsce_, a następnie Spółka dokona adaptacji każdego modelu do potrzeb określonego klienta.

"Mikroturbiny gazowe" są droższe w porównaniu z tradycyjnymi silnikami, ale potrzebują tylko raz w roku przerwy serwisowej _olej_ i remontu ogólnego dopiero po 40.000 - 60.000 godzin pracy. Nie wymagają one również obiegu chłodzącego i mogą dostarczyć ciepło procesowe o wysokiej temperaturze, jak również niskie temperatury. Dlatego też w dłuższej perspektywie są one rozwiązaniem bardziej ekonomicznym.

Emitent poczynił ustalenia ze swymi partnerami, na podstawie których ostateczny klient nie poniesie własnych nakładów finansowych _po dokonaniu analizy opłacalności projektu_.

Emitent będzie oferował rozwiązania z zakresu mikroturbin gazowych w zakresie mocy 250 kWe - 2 MWe.

Jednostki mogą być zasilane różnymi paliwami, takimi jak: gaz ziemny - gaz płynny _ LNG _ - biogaz - Syngas oraz niektóre paliwa płynne.

Technologia jest już w pełni przetestowana i istnieją różne operacyjne projekty referencyjne w Europie Zachodniej - Holandia, dlatego Emitent planuje podpisanie pierwszych umów sprzedaży w 2. i 3. kwartale tego roku.

Cena za jednostkę będzie się wahać między 1 mln - 15 mln zł.

Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-02-22 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Termo2Power SA wprowadza do asortymentu nową grupę produktów "Mikroturbiny gazowe".
Sektor Eco-energia
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail info@termo2power.com
NIP 5272749594
REGON 362222444
Data sporzadzenia 2019-02-22
Rok biezacy 2019
Numer 6
adres www www.termo2power.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.