Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja do RB EBI nr 2/2019 z dnia 13.02.2019 r. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

25-02-2019 12:18:21 | Bieżący | EBI | 4/2019
Zarząd Calesco S.A. ( Spółka ) informuje ,że w związku z raportem bieżącym EBI nr 2/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku dotyczącym zmiany zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4 września 2018 roku - został Wezwany przez Komisję Nadzoru Finansowego do przedłożenia powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem celem dalszego procedowania postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Spółki.
Zarząd Calesco S.A. dostosuje się do powyższego Wezwania.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Renata Gryczka - Członek Zarządu.