Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja do RB ESPI nr1/2019 z dnia 13.02.2019 r. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

25-02-2019 14:11:54 | Bieżący | ESPI | 4/2019
oRB_ASO: Istotna informacja do RB ESPI nr1/2019 z dnia 13.02.2019 r.

PAP
Data: 2019-02-25

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2019
Data sporządzenia: 2019-02-25
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Istotna informacja do RB ESPI nr1/2019 z dnia 13.02.2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. _ Spółka _ informuje ,że w związku z raportem bieżącym ESPI nr 1/2019 z dnia 13 lutego 2019 roku dotyczącym zmiany zaskarżonego postanowienia Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 4 września 2018 roku - został Wezwany przez Komisję Nadzoru Finansowego do przedłożenia powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem celem dalszego procedowania postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na zniesienie dematerializacji akcji Spółki.
Zarząd Calesco S.A. dostosuje się do powyższego Wezwania.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Istotna informacja do RB ESPI nr1/2019 z dnia 13.02.2019 r.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2019-02-25
Rok biezacy 2019
Numer 4
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.