Raporty Spółek ESPI/EBI

Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki APANET S.A. (PLAPANT00017)

26-02-2019 20:37:46 | Bieżący | ESPI | 9/2019
oRB-W_ASO: Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki

PAP
Data: 2019-02-26

Firma: APANET SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

oSpis zalacznikow:
Znaleziono 1 załącznik
 • APA_Powiadomienie_Rafal_Lis_Nabycie_2019_02_20.pdf
 • Arkusz: RAPORT BIEŻĄCY

  Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


  KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
  Raport bieżący nr 9 / 2019
  Data sporządzenia: 2019-02-26
  Skrócona nazwa emitenta
  APANET S.A.
  Temat
  Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
  Podstawa prawna
  Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
  Treść raportu:
  Zarząd APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu _dalej jako: Emitent, Spółka_ informuje, że w dniu 26 lutego 2019 r. na adres poczty elektronicznej Emitenta wpłynęła wiadomość od Pana Rafała Lisa zawiadamiającego w imieniu swoim oraz Pana Jana Lisa o transakcjach na akcjach Spółki i zawierająca cztery powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR - Market Abuse Regulation_, o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.

  Treść pierwszego z nadesłanych powiadomień Zarząd Emitenta przekazuje jako załącznik do niniejszego raportu.

  W związku z informacją zawartą w powiadomieniu jakoby powiadamiający był osobą blisko związaną z Prezesem Zarządu spółki zależnej Emitenta Zarząd Spółki informuje, że postępowanie przed Sądem rejestrowym KRS z wniosku Pana Andrzeja Lisa o ujawnienie jego danych jako Członka Zarządu spółki zależnej Emitenta zostało zawieszone do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy skargi _m. in. Emitenta_ na postanowienie z dnia 6 września 2017 r. o ujawnieniu zmian umowy spółki _z dnia 10 sierpnia 2017 r._. oraz zmiany w składzie wspólników spółki _z dnia 9 sierpnia 2017 r._ _raport ESPI nr 17/2018 z dnia 28.06.2018 r._.
  Załączniki
  Plik Opis
  APA_Powiadomienie_Rafal_Lis_Nabycie_2019_02_20.pdf

  Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


  MESSAGE _ENGLISH VERSION_

  Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


  APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  _pełna nazwa emitenta_
  APANET S.A. Informatyka _inf_
  _skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
  51-416 Wrocław
  _kod pocztowy_ _miejscowość_
  Kwidzyńska 4/11
  _ulica_ _numer_
  +48 608 511 162
  _telefon_ _fax_
  kontakt@apanetsa.pl www.apanetsa.pl/pl
  _e-mail_ _www_
  8971780588 021806445
  _NIP_ _REGON_

  Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


  PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
  Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
  2019-02-26 Dariusz Karolak Prezes Zarządu


  Identyfikator raportu ct9oscrwj1
  Nazwa raportu RB-W_ASO
  Symbol raportu RB-W_ASO
  Nazwa emitenta APANET SPÓŁKA AKCYJNA
  Symbol Emitenta APANET S.A.
  Tytul Powiadomienie o transakcji na akcjach Spółki
  Sektor Informatyka (inf)
  Kod 51-416
  Miasto Wrocław
  Ulica Kwidzyńska
  Nr 4/11
  Tel. +48 608 511 162
  Fax
  e-mail kontakt@apanetsa.pl
  NIP 8971780588
  REGON 021806445
  Data sporzadzenia 2019-02-26
  Rok biezacy 2019
  Numer 9
  adres www www.apanetsa.pl/pl
  Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.