Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja do raportu EBI 22/2018 z dnia 27.09.2018 r - oddalenie powództwa. Calesco Spółka Akcyjna (PLCLESC00019)

04-03-2019 15:58:15 | Bieżący | EBI | 5/2019
Zarząd Calesco S.A. informuje ,że w dniu dzisiejszym otrzymał odpis wyroku w sprawie pozwu o stwierdzenie nieważności uchwały nr 4 NWZA Calesco S.A. z dnia 29.06.2018 r ewentualnie o uchylenie uchwały, oddalający powództwo i zasądzający od powoda na rzecz pozwanej Calesco S.A. kwotę 540 zł tytułem kosztów postępowania . Wyrok jest prawomocny.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 10 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

  • Krzysztof Dokowski - Prezes Zarządu
  • Renata Gryczka - Członek Zarządu