Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie przerwy w obradach NWZ Spółki z dnia 22 lutego 2019 r. APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

07-03-2019 16:47:03 | Bieżący | EBI | 7/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. (dalej jako: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 22 lutego 2019 r., które wznowiło obrady po przerwie w dniu 7 marca 2019 r. mocą Uchwały nr 2B zarządziło kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia.

Powodem zarządzenia przerwy była okoliczność, że akcjonariusze, na wniosek których umieszczono określone sprawy w porządku obrad zdecydowali, iż konieczne jest dodatkowe przeanalizowanie określonych punktów w porządku obrad, w związku z czym uzasadnione jest kolejne zarządzenie przerwy.

Wznowienie obrad będzie miało miejsce w dniu 15 marca 2019 r. o godz. 10:00 w lokalu przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6 we Wrocławiu.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu