Raporty Spółek ESPI/EBI

Treść uchwał podjętych na NWZ w dniu 15 marca 2019 r. po wznowieniu obrad po przerwie APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

15-03-2019 14:51:21 | Bieżący | EBI | 10/2019
Zarząd Spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane pierwotnie na dzień 22 lutego 2019 r. („NWZ”) oraz wznowione po przerwie w dniu 7 marca 2019 r., na których podjęto uchwały o przerwie w obradach NWZ, o czym Spółka informowała w raportach bieżących EBI nr 6/2019 z dnia 22 lutego 2019 r. oraz 8/2019 z dnia 7 marca 2019 r., wznowiło obrady w dniu 15 marca 2019 r. Na mocy Uchwały nr 2C NWZ zarządziło kolejną przerwę w obradach Zgromadzenia.

Wznowienie obrad będzie miało miejsce w dniu 22 marca 2019 r. o godz. 11:00 w lokalu przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6 we Wrocławiu.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych po przerwie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 15 marca 2019 r. do czasu ogłoszenia przerwy w obradach.

Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 6) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu “Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

APA_Uchwały WZA 15.03.2019