Raporty Spółek ESPI/EBI

Istotna informacja do raportu ESPI 1/2018 z dnia 12.04.2018 r. CALESCO S.A. (PLCLESC00019)

21-03-2019 14:43:59 | Bieżący | ESPI | 7/2019
oRB_ASO: Istotna informacja do raportu ESPI 1/2018 z dnia 12.04.2018 r.

PAP
Data: 2019-03-21

Firma: CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-03-21
Skrócona nazwa emitenta
CALESCO S.A.
Temat
Istotna informacja do raportu ESPI 1/2018 z dnia 12.04.2018 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Calesco S.A. oświadcza , że w dniu dzisiejszym otrzymał aneks do umowy o której informowano w raporcie ESPI 1/2018 z dnia 12.04.2018 r ,dotyczący przesunięcia terminu zakończenia prac przedmiotowej inwestycji z dnia 31.03.2019 r na dzień 28.06.2019 r. Zaistniała sytuacja jest niezależna ani od inwestora ,ani od wykonawcy.
Powyższy raport został podany w nawiązaniu do raportu ESPI 37/2018 z dnia 28.12.2018 r.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta CALESCO SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta CALESCO S.A.
Tytul Istotna informacja do raportu ESPI 1/2018 z dnia 12.04.2018 r.
Sektor Przemysł inne (pin)
Kod 70-850
Miasto Szczecin
Ulica Tczewska
Nr 32
Tel. (91) 469 08 75
Fax (91) 471 21 15
e-mail
NIP
REGON
Data sporzadzenia 2019-03-21
Rok biezacy 2019
Numer 7
adres www
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.