Raporty Spółek ESPI/EBI

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia APANET S.A. wraz z projektami uchwał APANET Spółka Akcyjna (PLAPANT00017)

27-03-2019 18:28:01 | Bieżący | EBI | 12/2019
Zarząd spółki APANET S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 3 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 kwietnia 2019 r. o godzinie 12:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się we Wrocławiu, przy ul. Świebodzkiej nr 6 lok. 6, 50-046 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

  • Dariusz Karolak - Prezes Zarządu


Załączniki:

APA_projekty_uchwał_NWZ_24.04.2019r..pdf

APA_ogłoszenie_o_zwołaniu_NWZ_24.04.2019r..pdf

APA_wzór_pełnomocnictwa_NWZ_24.04.2019r..pdf