Raporty Spółek ESPI/EBI

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Termo2Power Spółka Akcyjna. TERMO2POWER Spółka Akcyjna (PLTRMPR00017)

10-04-2019 18:57:31 | Bieżący | EBI | 7/2019
Zarząd Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 09 kwietnia 2019 roku.

Na Walnym Zgromadzeniu było reprezentowanych 331.056 akcji, co stanowi 1,01% kapitału zakładowego, na które przypada 331.056 głosów.

Zarząd Spółki informuje, że do protokołu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

  • Jacob Brouwer - Prezes Zarządu


Załączniki:

UCHWAŁY_NWZA_09.04.2019.pdf