Raporty Spółek ESPI/EBI

Kolejne informacje dotyczące strategii "powiązana dywersyfikacja" (panele PVT). TERMO2POWER S.A. (PLTRMPR00017)

07-05-2019 13:29:04 | Bieżący | ESPI | 15/2019
oRB_ASO: Kolejne informacje dotyczące strategii "powiązana dywersyfikacja" (panele PVT).

PAP
Data: 2019-05-07

Firma: TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA

oSpis tresci:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Nazwa arkusza: RAPORT BIEŻĄCY


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-07
Skrócona nazwa emitenta
TERMO2POWER S.A.
Temat
Kolejne informacje dotyczące strategii "powiązana dywersyfikacja" _panele PVT_.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z 29 stycznia 2019 r. Zarząd Spółki Termo2Power S.A. z siedzibą w Warszawie _Spółka, Emitent_ podaje do publicznej wiadomości informację:
Konstrukcja jednostki testowej 2. paneli PVT, którą planowano przetransportować do Włoch jest gotowa, do zamontowania pozostały jedynie przyrządy pomiarowe _przepływomierze - temperatury_.
Kierownictwo zdecydowało jednak o zatrzymaniu jednostki testowej w Polsce, gdzie w okresie letnim mogą być spełnione podobne warunki, jak te we Włoszech, a jednocześnie nastąpi optymalizacja kosztów i uniknie się zbędnych zabiegów logistycznych, również tych związanych z łatwiejszym nadzorem i bieżącym dostępem do instalacji.
Ponadto Emitent poszukuje partnerów do utworzenia konsorcjum w celu rozszerzenia małego testu PVT na nowy program badawczy _w tym pod uwagę brane są programy oferowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju_ z modułami PVT w połączeniu z pompą ciepła woda - woda - CO2 dla opłacalnych ekonomicznie trójgeneracji OZE i zastosowań odsalania termicznego _wytwarzanie wody pitnej z wody morskiej_
Problem z wydajnością paneli fotowoltaicznych z powodu ciepła i braku wody pitnej w szczególny sposób dotyczy Bliskiego Wschodu, Afryki i Australii _tylko 4 % całej wody na ziemi nadaje się do picia i stanowi to potencjalnie większy problem niż zaopatrzenie w energię ze źródeł odnawialnych_. System ten mógłby rozwiązać oba problemy jednocześnie.

Spółka będzie informowała o kolejnych istotnych etapach związanych z raportowanym zagadnieniem.

Nazwa arkusza: MESSAGE (ENGLISH VERSION)


MESSAGE _ENGLISH VERSION_

Nazwa arkusza: INFORMACJE O PODMIOCIE


_pełna nazwa emitenta_
_skrócona nazwa emitenta_ _sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie_
_kod pocztowy_ _miejscowość_
_ulica_ _numer_
_telefon_ _fax_
_e-mail_ _www_
_NIP_ _REGON_

Nazwa arkusza: PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-07 Jacob Brouwer Prezes Zarządu Jacob Brouwer


Identyfikator raportu g3rnkvrut1
Nazwa raportu RB_ASO
Symbol raportu RB_ASO
Nazwa emitenta TERMO2POWER SPÓŁKA AKCYJNA
Symbol Emitenta TERMO2POWER S.A.
Tytul Kolejne informacje dotyczące strategii "powiązana dywersyfikacja" (panele PVT).
Sektor Eco-energia
Kod 00-844
Miasto Warszawa
Ulica Grzybowska
Nr 87
Tel. +48 514 943 360
Fax
e-mail info@termo2power.com
NIP 5272749594
REGON 362222444
Data sporzadzenia 2019-05-07
Rok biezacy 2019
Numer 15
adres www www.termo2power.com
Serwis Ekonomiczny Polskiej Agencji Prasowej SA 2019 Copyright PAP SA - Wszelkie prawa zastrzezone.