Raporty Spółek ESPI/EBI

Raport za I kwartał 2019 r. Forever Entertainment Spółka Akcyjna (PLFRENT00014)

14-05-2019 08:43:44 | Kwartalny | EBI | 4/2019
Zarząd Forever Entertainment S.A. przekazuje w załączeniu raport kwartalny za I kwartał 2019 r.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

  • Zbigniew Dębicki - Prezes Zarządu


Załączniki:

RO-1Q2019.pdf